Semakan Permohonan

Sila pastikan maklumat berikut adalah sama dengan maklumat semasa permohonan.

  • Nombor MyKad/ MyPR
  • Nombor Telefon Bimbit (semasa permohonan dibuat)
Sila kunci masuk Nombor MyKad/ MyPR yang sah.
Kod
Sila kunci masuk Nombor Telefon Bimbit anda yang sah.
Klik untuk buktikan anda bukan robot.


Sila tunggu sebentar

Harap maaf, permohonan anda tidak diluluskan.
Hubungi Hotline Pengeluaran Khas di talian 03-8922 4848 untuk maklumat lanjut.

Sila pastikan maklumat berikut adalah sama dengan maklumat semasa permohonan.

  • Nombor MyKad/ MyPR
  • Nombor Telefon Bimbit (semasa permohonan dibuat)

Anda boleh hubungi Hotline Pengeluaran Khas di talian 03-8922 4848 untuk penjelasan lanjut.

Kami akan membuat pembayaran bulan pertama ke akaun bank simpanan anda dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari.
Harap maaf, permohonan pembatalan tidak dapat diluluskan.

Anda boleh hubungi talian Hotline Pengeluaran Khas di 03-8922 4848 untuk penjelasan lanjut.
Pembayaran Pengeluaran Khas anda yang seterusnya akan dihentikan.
Anda boleh menyemak status pembatalan
selepas TIGA (3) hari bekerja.

Sila pastikan maklumat berikut adalah sama dengan maklumat dalam permohonan.

  • Nombor MyKad/ MyPR
  • Nombor telefon bimbit

Anda boleh hubungi talian Hotline Pengeluaran Khas di 03-8922 4848 untuk penjelasan lanjut.
1650902400
1612108800
1578672000
1652737067
1626278400
PERMOHONAN ANDA TIADA DALAM REKOD
PERMOHONAN ANDA TELAH DITERIMA
PERMOHONAN ANDA TELAH DITERIMA
PERMOHONAN ANDA TIDAK DILULUSKAN
PERMOHONAN ANDA TIDAK DILULUSKAN
PERMOHONAN ANDA TELAH DILULUSKAN
PERMOHONAN ANDA TELAH DIBATALKAN
PERMOHONAN PEMBATALAN
ANDA TIDAK BERJAYA
PERMOHONAN ANDA TELAH DIBATALKAN
PERMOHONAN PEMBATALAN
ANDA BERJAYA
PERMOHONAN PEMBATALAN ANDA
SEDANG DIPROSES
PERMOHONAN ANDA TIADA DALAM REKOD